آه

خاموش ترین نغمه ی چشمان شبم

 سوزنده ترین آتش دنیاست،...تبم

 ای کاش تو را-آه- به من راهی بود

 ای کاش که می نشست...،بر روی لبم!

نوا

/ 1 نظر / 6 بازدید