# شعر_امروز

سنگ مزار

بر سر سنگ مزارم بنویس:             زیر این سنگ جوانی خفته است                                       با هزاران ای کاش                                                و دو چندان افسوس                                                       ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید