به یاد من باش

خاطره هر جا که میری      به یاد من باش
اون ور دنیا که میری        به یاد من باش
کنار هر شقایقی
                    هر جا که دیدی عاشقی
به یاد من باش

 

هر جا صدایی خسته بود
                               هر جا دلی شکسته بود
هر جا لب جاده کسی به انتظار نشسته بود
هر جا کسی نفس نداشت
                           مهلت پیش و پس نداشت
هر جا دیدی پرنده ای
                             لونه به جز قفس نداشت
به یاد من باش... به یاد من باش
/ 0 نظر / 43 بازدید