من؟

من ؟
نمک پرورده ی همین زخم های از آشنا خورده
آنقدر با خرابی این گریهساخته ام
که هر کنج این خانه از دست ددیده ام دریاست
حالا که چه یعنی کلمه؟
شما هم خودتان را معرفی کنید
این سایه های مبهم خاموش
همراه شما چه میخواهند ؟
این سنجاق های منتظر
این کوچه های کنجکاو بی رهگذر
این کلماتکتک خورده ی خراب ؟
حالا که چه یعنی شفا ؟
سید علی صالحی

/ 0 نظر / 45 بازدید