دریا

حسرت نبرم به خواب آن مرداب

کارام درون دشت شب خفته است.

دریایم و نیست باکم از توفان

دریا همه عمر، خوابش آشفته است

 

شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 11 بازدید