شکوفه،‌ سجاده،‌بهار

افق ، ستاره ، پرستو ، درخت ،  زیبایی

قفس، پرنده ، ترنّم ، بهار، شیدایی

سحر ، شکوفه ، نیایش ، سلام ، سّجاده

عبور ، پنجره ، دریا ، سکوت ، یکتایی

اتاق ، آینه ، باران ، صدای پای سکوت

دو چشم خیره در آیینه ، روح ، تنهایی

صدای رود که در گوش سنگ می پیچد :

چقدر آینه بودن خوش است ، می آیی ؟

همین دقیقه که هنگام خیزش روح است

همان نگاه که دارد به دوش دانایی

قربان ولیئی

/ 0 نظر / 43 بازدید