شعر دیگری از فاضل نظری

نرگس آتش پرستی داشت شبنم می فروخت

                            با همان چشمی که می زد زخم، مرهم می فروخت

زندگی چون برده داری پیر در بازار عمر

                             داشت یوسف را به مشتی خاک عالم می فروخت

زندگی این تاجر طماع ناخن خشک پیر

                              مرگ را همچون شراب ناب کم کم می فروخت

در تمام سالهای رفته برما روزگار

                                   مهربانی می خرید از ما و ماتم می فروخت

من گلی پژمرده بودم در کنار غنچه ها

                               گل فروش ای کاش با آنها مرا هم می فروخت

 

/ 2 نظر / 162 بازدید
آزاذه پیروی

ازاین بهتر نمیشه دیگه نظر نداره