شیدا

درد داری؟ 

        داد بزن !

/ 3 نظر / 41 بازدید
ولنتینا

سلام وقتی شنیده نشود فقط صدا میماند

سیمین - فانی

درد دارم چه کسی هست بشنود داد مرا ؟ چه کسی هست بخواند درد مرا ؟ چه کسی هست بداند عمق مرا ؟ من درد دارم درد من رنگ هیچ درددی نیست درد من درد بی خود شدن است از خودم سیر شدن است چه کسی هست بشنود داد مرا ؟

آیلر

اما داد از درد نمی کاهد! درد از داد نمی هراسد! دل از دردو داد از دل!!!!!!!!!! [چشمک]