تولد من

خوش به حال شما

که تولدتان مبارک می شود

به شاد باش و

ایشالا که 100 سال زنده باشی

کیک من را بزرگتر ببرید

شما که خوب می برید

***

تولد من مبارک نبود

تولد من هیچ وقت مبارک نیست

در تقویمی نیست

فرزند این خاک نیستم مگر

در تقویم کدام سیاره غم گرفته روز تولدی برای من هست؟

 

فرزند کدام بُته ام؟

در کدام روز طوفانی؟

روز تولد محکومان چگونه برگزار می شود؟

در تاریکی نمور چهار دیواری

دور از صدای کف زدن ها و هلهله ها

 

 ***

من تبریک تولد نمی خواهم

هدیه لازم نیست

ای بابا

چرا انقدر زحمت کشیدید؟

من راحتم

بی تقویم

بی تاریخ

بی وزن

رها

در میان بادهای بین سیاره ای

و دور از شما

خوش به حالان روزگار

/ 0 نظر / 58 بازدید