مهدی صفی یاری

این یکی خودش مذهبی است! لازم است کمی بگردم تا عاشقانه های صرف را بیرون بکشم، نمونه اش همین دوبیتی اول که اگر تیترش را نخوانی نمی فهمی تقدیم شده به سیدالشهدا. مذهبی هایش هم البته  قشنگند گرچه به مذاق من آنها که خیلی رو بازی نشده اند و مذهبی بودنشان از دور پیدا نیست زیبا ترند.

من مانده ام و غم شریف ِ لب تو

دریای عطش نشد حریف ِ لب تو

این نذر گدایی است به درگاه کریم

هفتاد و دو شعر ..با ردیف ِ لب تو...

***

 

 

امروز

چشم هایم را می بندم

تا روز مبادا

...

دنیا

آنقدر ها هم که می گویند

دیدنی نیست

وقتی تو نیستی

 

***

آنروز ..

 تازه فهمیدم ..

 در چه بلندایی آشیانه داشتم...

  وقتی از چشمهایت افتادم...

 هنوز دست و پای دلم درد می کند ..

 چقدر شکستن سخت است ...

 وقتی تو داری نگاه می کنی 

 

 

/ 3 نظر / 41 بازدید
سعید ایلخانی مهوار

سلام آقا یه دست مریضاد جانانه باید به شما گفت واقعا عالیه موفق باشید با اجازتون من از مطالبتون استفاده میکنم گاهی

سهند

جالب و زيبا بخصوص شعر سومي ممنون