عمران صلاحی

حس عجیبی دارد عاشقانه های عمران صلاحی. از جنس هیچ کدام از شعرائی که می شناسم نیست. نوشته هایش بوی خاصی دارد . دروغ است اگر بگویم درکش نمی کنم ولی در اشعارش غرق نمی شوم. با کلمات خوب بازی می کند و ازین بابت ناشناخته نیست ولی حسش برایم غریب است. کاش کلمه می یافتم ...

درخت را به نام برگ

بهار را به نام گل

ستاره را به نام نور

کوه را به نام سنگ

دل شکفته مرا به نام عشق

عشق را به نام درد

مرا به نام کوچکم صدا بزن!

***

سر می رود

گل از سبد

عطر از گل

باد از عطر

چنان که تصویر از آیینه

و زیبایی تو

از چشم من.

***

با درختی که زند سر به فلک
به زبان مِه و ابر
به زبان لجن و سایه و لک
به زبان شب و شک حرف مزن

با درختان برومند جوان
به زبان گل و نور
به زبان سحر و آب روان
به زبان خودشان حرف بزن

***

من و تـو

در دو پـرنـده کـوچـک پـنهـانـیم

که زیـر فـواره هـای عـشق

نـغـمه بـر می چـیـنند.

***

هرچه بیشتر می گریزم
به تو نزدیکتر می شوم

هر چه رو برمی گردانم
تو را بیشتر می بینم
جزیره ای هستم
در آب های شیدایی
از همه سو
به تو محدودم.
هزار و یک آینه
تصویرت را می چرخانند
از تو آغاز می شوم
در تو پایان می گیرم

***

شبی خوش است

می خواهم

گیسوانت را بشنوم

لب می گشایی

نسیم شبانگاه

سراپا گوش می شود

کلام تو سرانجام

آغوش می شود

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
شیلان

انتخاب های زیبایی داشتین [گل]