با چشای بی تفاوت ،روبروی من می شینی

میگی هرچی بود تموم شد، نمی خوای منو ببینی

 

 

روزای خوبمون انگار، همه از یاد تو رفته

روبروت گریه نکردم، نمیدونی که چه سخته

 

 

تو که جای من نبودی، وقتی خنده هاتو دیدم

وقتی آخرین کلامو، از صدای تو شنیدم

 

 

نه تو اونی که می گفتی، من برات یه عشق تازم

فکرشم نکرده بودم ،اینجوری به تو می بازم