بمانی ترانه سرائیست که مطمئنا موجب رشک همه ترانه سرایان جوان ایران شده است. گلچینی از مورد پسندترین ترانه ها با موفق ترین خواننده ها که از تلویزیون و با ترانه برنامه شب شیشه ای معروف شد و تمام ترانه های آخرین آلبوم داریوش،  او را به اوج معروفیت خواهد رساند. به شرطها و شروطها...

تو نزدیکی که ماهی ها، به سمت خونه برگشتن

به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن

تو این دنیا یه آدم هست که دنیاشو تو می بینه

کسی که پای هفت سینت، یه عمره سیب می چینه

کنار سبزه و سکه، کنار آب و آیینه

تموم لحظه های شب، سکوتت هفتمین سینه

تو هم درگیر تشویشی مثه حالی که من دارم

برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم

هوای خونه برگشته، تموم جاده بارونه

یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی به این خونه

کنار سبزه و سکه کنار آب و آیینه

تموم لحظه های شب، سکوتت هفتمین سینه

تو هم درگیر تشویشی مثه حالی که من دارم

برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم

تو نزدیکی که ماهی ها به سمت خونه برگشتن

به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن

تو این دنیا یه آدم هست که دنیاشو تو می بینه

کسی که پای هفت سینت یه عمره سیب می چینه

هوای خونه برگشته تموم جاده بارونه

یه حسی تو دلم می گه تو نزدیکی به این خونه

تو هم درگیر تشویشی مثه حالی که من دارم

برای دیدنت امشب، تمام سال بیدارم

 

***

 

 

سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد

کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد

کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم

که هر شب حرم دستاتو به آغوشم بدهکارم

تو با دلتنگی های من تو با این جاده هم دستی

تظاهر کن ازم دوری تظاهر میکنم هستی

تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم

صدایی تو جهانم نیست فقط تصویر می بینم

یه حسی از تو در من هست که میدونم تو رو دارم

واسه برگشتنت هرشب درا رو باز می زارم